• Dấu Xoay CF-83

    ĐẶT HÀNG

    Dấu Xoay CF-83 được sử dụng rất nhiều tại các nhà máy, dùng để đóng lô sản phẩm, ngày sản xuất và hạn sử dụng,… Bộ dấu xoay CF-83G dùng kiểu chữ Gothic, CF-83M dùng kiểu chữ Mincho.

    • Mã sản phẩm: CF-83G và CF-83M
    • Kích thước: 49.4×28.5×97.6mm
    • Đóng gói: 8 số/bộ

Click dấu + để mua hàng

[product_table columns=” image,att:ma-dau-xoay,sku, price, stock, add-to-cart”  show_quantity=”true” include=”170349″ column_breakpoints=”none, not-mobile, all,all, default, none” lightbox=”false” search_box=”false” variations=”separate” page_length=”false” reset_button=”false” filters=”false”]

Main Menu