Bút sơn Artline sử dụng dòng mực gốc dầu pigment cao cấp. Mực bút thể hiện màu đẹp và tươi trên mọi bề mặt vật liệu. Bút viết không phai, viết và đánh dấu được trên mọi chất liệu như cao su, nhựa, kim loại, gỗ, gốm…
Đặc biệt, màu bút vẫn hiển thị tốt trên nền giấy, vật liệu màu sáng hoặc thậm chí màu đen. Nên thường dùng để vẽ trang trí lên giấy mỹ thuật, túi vải canvas, trang trí lớp bánh xe,..
Còn trong công nghiệp, bút sơn Artline dùng đánh dấu lên các chi tiết máy. Các công đoạn kiểm thử trong quá trình sản xuất.
Mực bút đảm bảo an toàn cho con người và môi trường, có các chứng chỉ quốc tế như ROHS, MSDS.

 

Bút sơn Artline sử dụng dòng mực gốc dầu pigment cao cấp. Mực bút thể hiện màu đẹp và tươi trên mọi bề mặt vật liệu. Bút viết không phai, viết và đánh dấu được trên mọi chất liệu như cao su, nhựa, kim loại, gỗ, gốm…
Đặc biệt, màu bút vẫn hiển thị tốt trên nền giấy, vật liệu màu sáng hoặc thậm chí màu đen. Nên thường dùng để vẽ trang trí lên giấy mỹ thuật, túi vải canvas, trang trí lớp bánh xe,..
Còn trong công nghiệp, bút sơn Artline dùng đánh dấu lên các chi tiết máy. Các công đoạn kiểm thử trong quá trình sản xuất.
Mực bút đảm bảo an toàn cho con người và môi trường, có các chứng chỉ quốc tế như ROHS, MSDS.

Main Menu

Click dấu + để mua hàng

ImageMàuSKUPriceStockBuy
but-son-artline-ek-400xf
BlackEK-400XFBK40.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
BlueEK-400XFBL40.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
BrownEK-400XFBR40.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
GreenEK-400XFGR40.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
Light BlueEK-400XFLBL40.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
OrangeEK-400XFOR40.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
PinkEK-400XFPI40.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
PurpleEK-400XFPUR40.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
RedEK-400XFRD40.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
WhiteEK-400XFWH40.800

Hết hàng

but-son-artline-ek-400xf
YellowEK-400XFYE40.800

Hết hàng

but-son-artline-ek-400xf
Yellow GreenEK-400XFYGR40.800

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageMàuSKUPriceStockBuy
but-son-go-artline-ek-95
AshEK-95ASH39.600

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
BeechEK-95BEE39.600

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
Birch BrownEK-95BBR39.600

Hết hàng

but-son-go-artline-ek-95
BlackEK-95BK39.600

Hết hàng

but-son-go-artline-ek-95
MahoganyEK-95MAH39.600

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
MapleEK-95MAP39.600

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
OakEK-95OAK39.600

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
WalnutEK-95WAL39.600

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageMàuSKUPriceStockBuy
but-son-artline-ek-440xf
BlackEK-440XFBK44.400

Còn hàng

but-son-artline-ek-440xf
BlueEK-440XFBL44.400

Còn hàng

But-son-Artline-ngoi-vua-ek-440xf
GreenEK-440XFGR44.400

Còn hàng

but-son-artline-ek-440xf
RedEK-440XFRD44.400

Còn hàng

but-son-artline-ek-440xf
WhiteEK-440XFWH44.400

Hết hàng

But-son-Artline-ngoi-vua-ek-440xf
YellowEK-440XFYE44.400

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageMàuSKUPriceStockBuy
but-son-artline-ek-444xf
BlackEK-444XFBK44.400

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
BlueEK-444XFBL44.400

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
GreenEK-444XFGR44.400

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
RedEK-444XFRD44.400

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
WhiteEK-444XFWH44.400

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
YellowEK-444XFYE44.400

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageMàuSKUPriceStockBuy
Bút sơn nhũ không phai Artline EK-900XF - Gold
GoldEK-900XFGO44.400

Còn hàng

Bút sơn nhũ không phai Artline EK-900XF - Silver
SilverEK-900XFSI44.400

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
But-son-cong-nghiep-artline
Hộp bút sơn không phai Artline EK-444XF Yellow532.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-444XF - Yellow
532.800
But-son-cong-nghiep-artline
Hộp bút sơn không phai Artline EK-444XF White532.800

Hết hàng

But-son-cong-nghiep-artline
Hộp bút sơn không phai Artline EK-444XF Red532.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-444XF - Red
532.800
But-son-cong-nghiep-artline
Hộp bút sơn không phai Artline EK-444XF Green532.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-444XF - Green
532.800
But-son-cong-nghiep-artline
Hộp bút sơn không phai Artline EK-444XF Blue532.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-444XF - Blue
532.800
But-son-cong-nghiep-artline
Hộp bút sơn không phai Artline EK-444XF Black532.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-444XF - Black
532.800

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
But-son-cong-nghiep-artline-ek-400
Hộp bút sơn không phai Artline EK-400XF Brown489.600

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-400XF - Brown
489.600
But-son-cong-nghiep-artline-ek-400
Hộp bút sơn không phai Artline EK-400XF Green489.600

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-400XF - Green
489.600
But-son-cong-nghiep-artline-ek-400
Hộp bút sơn không phai Artline EK-400XF Blue489.600

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-400XF - Blue
489.600
But-son-cong-nghiep-artline-ek-400
Hộp bút sơn không phai Artline EK-400XF Black489.600

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-400XF - Black
489.600
But-son-cong-nghiep-artline-ek-400
Hộp bút sơn không phai Artline EK-400XF Yellow Green489.600

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-400XF - Yellow Green
489.600
But-son-cong-nghiep-artline-ek-400
Hộp bút sơn không phai Artline EK-400XF Yellow489.600

Hết hàng

But-son-cong-nghiep-artline-ek-400
Hộp bút sơn không phai Artline EK-400XF White489.600

Hết hàng

But-son-cong-nghiep-artline-ek-400
Hộp bút sơn không phai Artline EK-400XF Red489.600

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-400XF - Red
489.600
But-son-cong-nghiep-artline-ek-400
Hộp bút sơn không phai Artline EK-400XF Purple489.600

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-400XF - Purple
489.600
But-son-cong-nghiep-artline-ek-400
Hộp bút sơn không phai Artline EK-400XF Pink489.600

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-400XF - Pink
489.600
But-son-cong-nghiep-artline-ek-400
Hộp bút sơn không phai Artline EK-400XF Orange489.600

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-400XF - Orange
489.600
But-son-cong-nghiep-artline-ek-400
Hộp bút sơn không phai Artline EK-400XF Light Blue489.600

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-400XF - Light Blue
489.600

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-son-go-pu-ek-95
Hộp bút sơn gỗ PU Artline EK-95 Black475.200

Hết hàng

but-son-go-pu-ek-95
Hộp bút sơn gỗ PU Artline EK-95 Birch Brown475.200

Hết hàng

but-son-go-pu-ek-95
Hộp bút sơn gỗ PU Artline EK-95 Oak475.200

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
12 × Bút sơn gỗ PU Artline EK-95 - Oak
475.200
but-son-go-pu-ek-95
Hộp bút sơn gỗ PU Artline EK-95 Mahogany475.200

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
12 × Bút sơn gỗ PU Artline EK-95 - Mahogany
475.200
but-son-go-pu-ek-95
Hộp bút sơn gỗ PU Artline EK-95 Maple475.200

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
12 × Bút sơn gỗ PU Artline EK-95 - Maple
475.200
but-son-go-pu-ek-95
Hộp bút sơn gỗ PU Artline EK-95 Walnut475.200

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
12 × Bút sơn gỗ PU Artline EK-95 - Walnut
475.200
but-son-go-pu-ek-95
Hộp bút sơn gỗ PU Artline EK-95 Beech475.200

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
12 × Bút sơn gỗ PU Artline EK-95 - Beech
475.200
but-son-go-pu-ek-95
Hộp bút sơn gỗ PU Artline EK-95 ASH475.200

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
12 × Bút sơn gỗ PU Artline EK-95 - Ash
475.200

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-but-son-ek-400xf
Hộp bút sơn không phai Artline EK-440XF Yellow532.800

Còn hàng

But-son-Artline-ngoi-vua-ek-440xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-440XF - Yellow
532.800
hop-but-son-ek-400xf
Hộp bút sơn không phai Artline EK-440XF White532.800

Hết hàng

hop-but-son-ek-400xf
Hộp bút sơn không phai Artline EK-440XF Red532.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-440xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-440XF - Red
532.800
hop-but-son-ek-400xf
Hộp bút sơn không phai Artline EK-440XF Green532.800

Còn hàng

But-son-Artline-ngoi-vua-ek-440xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-440XF - Green
532.800
hop-but-son-ek-400xf
Hộp bút sơn không phai Artline EK-440XF Blue532.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-440xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-440XF - Blue
532.800
hop-but-son-ek-400xf
Hộp bút sơn không phai Artline EK-440XF Black532.800

Còn hàng

but-son-artline-ek-440xf
12 × Bút sơn không phai Artline EK-440XF - Black
532.800

ĐC: 220/38 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P 21, Q Bình Thạnh, TP HCM, VN

Phòng Kinh doanh
Email: kdhcm@phucma.com.vn
Tel: 0282-253-2945
Hotline: 090-638-8978

P. Thông tin: info@phucma.com.vn
Tel: 02835140805 Ext:: 101

P. Marketing: mhcm@phucma.com.vn
Tel: 02835140805 Ext: 108

P. Kế toán: vphcm@phucma.com.vn
Tel 02835140805 Ext: 103

33 Nguyễn Thị Nhung, P Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028.225.32.945
Fax: 028.225.32.945
Email: kdhcm@phucma.com.vn

Văn phòng 5B – Green Pearl, 378 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 024.38684857
Fax: 024.38.684.857
Email: vphn@phucma.com.vn

35/4 Đường Vĩnh Phú 28, Khu phố tây, Phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương
Tel: 0274.363 6982                      Fax: 0274.363 6982
Email: kdmn@phucma.com.vn

A14-15, đường số 11, Khu Nam Long, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, Cần Thơ
Tel: 0292.3846.587
Fax: 0292.3846.587

Lô 18, B2.7, Lê Hy Cát, P. Khê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Tel: 0236.3955.968
Fax: 0511.3955.968
Email: vpdn@phucma.com.vn