Mực dấu gồm các dòng sản sản như mực dấu đóng Xstamper, khay mực dấu Artline. Và mực không phai TAT, khay mực công nghiệp TAT,…
Với dòng mực dấu Xstamper và khay mực Artline dùng để đóng lên giấy. Mực không thấm nước, không bị lem nhòe.
Còn dòng mực và khay mực công nghiệp TAT thì đóng được lên mọi chất liệu như kim loại, sắt, thép,… không phai. Không ảnh hưởng của môi trường ngoài. Nên được các công ty, nhà máy chuyên sử dụng các dòng mực.
Mực dấu và khay mực dấu Artline có nhiều loại, màu sắc, kích thước khác nhau phù hợp với từng nhu cầu.
Mực Artline luôn đảm bảo an toàn cho con người và môi trường. Có các chứng nhận an toàn quốc tế như MSDS, RoHS.

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Dung-moi-pha-loang-muc-SOL-1-32
Un-inkSOL-1-32N284.000312.400

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Mực đóng dấu không phai M-505A-1 - Black
BlackM-505N-1BK700.000770.000

Còn hàng

Mực đóng dấu không phai M-505A-1 - Blue
BlueM-505N-1BL700.000770.000

Hết hàng

Mực đóng dấu không phai M-505A-1 - Dark Brown
Dark BrownM-505N-1DBR700.000770.000

Hết hàng

Mực đóng dấu không phai M-505A-1 - Green
GreenM-505N-1GR700.000770.000

Hết hàng

Mực đóng dấu không phai M-505A-1 - White
WhiteM-505N-1WH700.000770.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Mực dấu thẩm thấu Xstamper Vx CS-10 - Black
BlackCS-10NBK77.000

Còn hàng

Mực dấu thẩm thấu Xstamper Vx CS-10 - Blue
BlueCS-10NBL77.000

Còn hàng

Mực dấu thẩm thấu Xstamper Vx CS-10 - Red
RedCS-10NRD77.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Mực dấu thẩm thấu Xstamper Vx CS-20 - Black
BlackCS-20NBK77.000

Còn hàng

Mực dấu thẩm thấu Xstamper Vx CS-20 - Blue
BlueCS-20NBL77.000

Còn hàng

Mực dấu thẩm thấu Xstamper Vx CS-20 - Green
GreenCS-20NGR77.000

Còn hàng

Mực dấu thẩm thấu Xstamper Vx CS-20 - Purple
PurpleCS-20NPUR77.000

Hết hàng

Mực dấu thẩm thấu Xstamper Vx CS-20 - Red
RedCS-20NRD77.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Mực đóng bảo mật TAT FXQR-6 - Trong suốt
Trong suốtFXQR-6386.000424.600

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
khay-muc-lan-dau-van-tay-artline-japan
BlackEFP-40229.000251.900

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
muc-dau-xlr-20n
BlackXLR-20NBK246.000270.600

Còn hàng

muc-dau-xlr-20n
BlueXLR-20NBL246.000270.600

Còn hàng

muc-dau-xlr-20n
GreenXLR-20NGR246.000270.600

Còn hàng

muc-dau-xlr-20n
RedXLR-20NRD246.000270.600

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
muc-dau-XLR-11N
RedXLR-11NRD165.000181.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Muc-dung-cho-dau-TAT-XQTR-20-SG-WH
WhiteXQTR-20-SG-W406.000446.600

Còn hàng

Muc-dung-cho-dau-TAT-XQTR-20-SG-GR
GreenXQTR-20-SG-G406.000446.600

Còn hàng

Muc-dung-cho-dau-TAT-XQTR-20-SG-BK
BlackXQTR-20-SG-K406.000446.600

Còn hàng

Muc-dung-cho-dau-TAT-XQTR-20-SG-BL
BlueXQTR-20-SG-BL406.000446.600

Còn hàng

muc xqtr-20-g-black
BlackXQTR-20-G-BK406.000446.600

Còn hàng

muc xqtr-20-g-blue
BlueXQTR-20-G-BL406.000446.600

Còn hàng

muc xqtr-20-g-green
GreenXQTR-20-G-GR406.000446.600

Còn hàng

muc xqtr-20-g-pur
PurpleXQTR-20-G-PU406.000446.600

Còn hàng

muc xqtr-20-g-red
RedXQTR-20-G-RD406.000446.600

Còn hàng

muc xqtr-20-g-white
WhiteXQTR-20-G-WH406.000446.600

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageTAT ColorSKUPriceStockBuy
Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-1-BK
NBKSTSG-1NBK609.000669.900

Hết hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-1-BL
NBLSTSG-1NBL609.000669.900

Hết hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-1-GR
NGRSTSG-1NGR609.000669.900

Còn hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-1-PUR
NPURSTSG-1NPUR609.000669.900

Hết hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-1-RD
NRDSTSG-1NRD609.000669.900

Hết hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-1-WH
NWHSTSG-1NWH609.000669.900

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Mực-dấu-QPTLR-20-red
RedQPTLR-20RD148.000

Còn hàng

Mực-dấu-QPTLR-20-BLUE
BlueQPTLR-20BL148.000

Còn hàng

Muc-dau-QPTLR-10
BlackQPTLR-20BK148.000

Còn hàng

Mực-dấu-QPTLR-20-green
GreenQPTLR-20GR148.000

Còn hàng

Mực-dấu-QPTLR-20-pur
PurpleQPTLR-20PUR148.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
muc-tam-bong-dau-dong-esa-2n
BlackESA-2NBK58.00063.800

Còn hàng

muc-tam-bong-dau-dong-esa-2n
BlueESA-2NBL58.00063.800

Còn hàng

muc-tam-bong-dau-dong-esa-2n
GreenESA-2NGR58.00063.800

Hết hàng

muc-tam-bong-dau-dong-esa-2n
PurpleESA-2NPUR58.00063.800

Còn hàng

muc-tam-bong-dau-dong-esa-2n
RedESA-2NRD58.00063.800

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Mực-dấu-QPTLR-10-red
RedQPTLR-10RD86.000

Còn hàng

Mực-dấu-QPTLR-10-BLUE
BlueQPTLR-10BL86.000

Còn hàng

Muc-dau-QPTLR-10
BlackQPTLR-10BK86.000

Còn hàng

Mực-dấu-QPTLR-10-green
GreenQPTLR-10GR86.000

Còn hàng

Mực-dấu-QPTLR-10-pur
PurpleQPTLR-10PUR86.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Dung-moi-pha-loang-muc-con-dau-XQTR-20RM-31
Un-inkXQTR-20-RM32231.000254.100

Hết hàng

Dung-moi-pha-loang-muc-con-dau-XQTR-20RM-31
Un-inkXQTR-20-RM31231.000254.100

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageTAT ColorSKUPriceStockBuy
Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-3-BK
NBKSTSG-3NBK2.225.0002.447.500

Còn hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-3-BL
NBLSTSG-3NBL2.225.0002.447.500

Hết hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-3-GR
NGRSTSG-3NGR2.225.0002.447.500

Hết hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-3-PUR
NPURSTSG-3NPUR2.225.0002.447.500

Hết hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-3-RD
NRDSTSG-3NRD2.225.0002.447.500

Hết hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-3-WH
NWHSTSG-3NWH2.225.0002.447.500

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Muc-long-dau-ESK-3-BK
BlackESK-3BK555.000610.500

Còn hàng

Muc-long-dau-ESK-3-BL
BlueESK-3BL555.000610.500

Còn hàng

Muc-long-dau-ESK-3-GR
GreenESK-3GR555.000610.500

Còn hàng

Muc-long-dau-ESK-3-RD
RedESK-3RD555.000610.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
khay-muc-dau-artline-ehju-1
Un-inkEHJU-1Unink59.50065.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Dung-moi-pha-loang-muc-SOL-3-32
Un-inkSOL-3-32N1.093.0001.202.300

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
tam-bong-chua-muc-artline-ehj-2
BlackEHJ-2BK79.00086.900

Còn hàng

tam-bong-chua-muc-artline-ehj-2
BlueEHJ-2BL79.00086.900

Còn hàng

tam-bong-chua-muc-artline-ehj-2
RedEHJ-2RD79.00086.900

Còn hàng

tam-bong-chua-muc-artline-ehj-2
GreenEHJ-2GR79.00086.900

Hết hàng

tam-bong-chua-muc-artline-ehj-2
PurpleEHJ-2PUR79.00086.900

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Khay-chứ-mực-đóng-dấu-lên-kim-loại-ATMN-2
BlackATMN-2BK907.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Muc-dau-khong-phai-TAT-CQTR-20
WhiteCQTR-20-SG-W406.000

Còn hàng

Muc-dau-khong-phai-TAT-CQTR-20
BlackCQTR-20-SG-K406.000

Hết hàng

Muc-dau-khong-phai-TAT-CQTR-20
BlackCQTR-20-G-BK406.000

Còn hàng

Muc-dau-khong-phai-TAT-CQTR-20
WhiteCQTR-20-G-WH406.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageTAT ColorSKUPriceStockBuy
Muc-dong-len-nhua-TAT-STSM-1N-BK
NBKSTSM-1NBK609.000669.900

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageTAT ColorSKUPriceStockBuy
Muc-dong-len-nhua-TAT-STSM-3N-BK
NBKSTSM-3NBK2.225.0002.447.500

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
tam-bong-chua-muc-artline-ehj-3
BlackEHJ-3BK93.000102.300

Còn hàng

tam-bong-chua-muc-artline-ehj-3
BlueEHJ-3BL93.000102.300

Còn hàng

tam-bong-chua-muc-artline-ehj-3
RedEHJ-3RD93.000102.300

Còn hàng

tam-bong-chua-muc-artline-ehj-3
GreenEHJ-3GR93.000102.300

Còn hàng

tam-bong-chua-muc-artline-ehj-3
PurpleEHJ-3PUR93.000102.300

Còn hàng

Main Menu