Bút màu nổi Artline sử dụng loại mực pigmemt cực kỳ độc đáo. Mực của bút còn thể hiện màu đẹp trên cả các vật liệu khác như nhựa, nylon, cao su,…
Mực bút có gốc nước và viết, vẽ cực đẹp trên giấy mỹ thuật. Thậm chí đối với các giấy có vân, giấy màu đậm. Mực bút càng thể hiện được thế mạnh màu nổi của mình.
Dòng bút Artline này có nhiều và cực kì đẹp. Có hai dòng chính là dòng Pastel với nét vẽ cổ điển và dòng nhũ ánh kim với vẽ đẹp huyền bí.

 

Bút màu nổi Artline sử dụng loại mực pigmemt cực kỳ độc đáo. Mực của bút còn thể hiện màu đẹp trên cả các vật liệu khác như nhựa, nylon, cao su,…
Mực bút có gốc nước và viết, vẽ cực đẹp trên giấy mỹ thuật. Thậm chí đối với các giấy có vân, giấy màu đậm. Mực bút càng thể hiện được thế mạnh màu nổi của mình.
Dòng bút Artline này có nhiều và cực kì đẹp. Có hai dòng chính là dòng Pastel với nét vẽ cổ điển và dòng nhũ ánh kim với vẽ đẹp huyền bí.

Main Menu

Click dấu + để mua hàng

ImageMàuSKUPriceStockBuy
But-mau-noi-Artline-EDF_1_BLACK-
BlackEDF-1BK32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_BLUE
BlueEDF-1BL32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-BROWN
BrownEDF-1BR32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-BLUE
Pastel BlueEDF-1PBL32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTELL-GREEN
Pastel GreenEDF-1PGR32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-ORANGE
Pastel OrangeEDF-1POR32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-PINK
Pastel PinkEDF-1PPI32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-PURPLE
Pastel PurpleEDF-1PPU32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_RED
RedEDF-1RD32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_WHITE
WhiteEDF-1WH32.400

Còn hàng

But-Mau-Noi-Artline-EDF_1_YELLOW
YellowEDF-1YE32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_YELLOW-GREEN
Yellow GreenEDF-1YGR32.400

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageMàuSKUPriceStockBuy
But-mau-noi-Artline-EDFM_1_BRONZE
BronzeEDFM-1BRO32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_GOLD
GoldEDFM-1GO32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-BLUE
Metallic BlueEDFM-1BL32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-GREEN
Metallic GreenEDFM-1GR32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-PINK
Metallic PinkEDFM-1PI32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-PURPLE
Metallic PurpleEDFM-1PU32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-RED
Metallic RedEDFM-1RD32.400

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_SILVER
SilverEDFM-1SI32.400

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageMàuSKUPriceStockBuy
but-nhu-kim-tuyen-epf-790
BronzeEPF-790BRO27.600

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
GoldEPF-790GO27.600

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
Metallic BlueEPF-790MBL27.600

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
Metallic GreenEPF-790MGR27.600

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
Metallic PinkEPF-790MPI27.600

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
Metallic PurpleEPF-790MPUR27.600

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
SilverEPF-790SI27.600

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-lap-rap-ngoi-co-etx-f
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 Silver388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_SILVER
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 - Silver
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 Metallic Red388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-RED
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 - Metallic Red
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 Metallic Purple388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-PURPLE
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 - Metallic Purple
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 Metallic Pink388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-PINK
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 - Metallic Pink
388.800
but-lap-rap-ngoi-co-etx-f
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 Metallic Green388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-GREEN
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 - Metallic Green
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 Metallic Blue388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-BLUE
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 - Metallic Blue
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 Gold388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_GOLD
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 - Gold
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 Bronze388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_BRONZE
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDFM-1 - Bronze
388.800

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-but-son-nhu-kim-tuyen-epf-790
Hộp bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 Silver331.200

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
12 × Bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 - Silver
331.200
But-mau-noi-metallic-epf-790-artline
Hộp bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 Metallic Purple331.200

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
12 × Bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 - Metallic Purple
331.200
But-mau-noi-metallic-epf-790-artline
Hộp bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 Metallic Pink331.200

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
12 × Bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 - Metallic Pink
331.200
But-mau-noi-metallic-epf-790-artline
Hộp bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 Metallic Green331.200

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
12 × Bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 - Metallic Green
331.200
But-mau-noi-metallic-epf-790-artline
Hộp bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 Metallic Blue331.200

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
12 × Bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 - Metallic Blue
331.200
But-mau-noi-metallic-epf-790-artline
Hộp bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 Gold331.200

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
12 × Bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 - Gold
331.200
But-mau-noi-metallic-epf-790-artline
Hộp bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 Brown331.200

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
12 × Bút nhũ kim tuyến Artline Supreme EPF-790 - Bronze
331.200

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 Yellow Green388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_YELLOW-GREEN
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 - Yellow Green
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 Yellow388.800

Còn hàng

But-Mau-Noi-Artline-EDF_1_YELLOW
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 - Yellow
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 White388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_WHITE
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 - White
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 Red388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_RED
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 - Red
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 Pastel Purple388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-PURPLE
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 - Pastel Purple
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 Pastel Pink388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-PINK
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 - Pastel Pink
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 Pastel Orange388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-ORANGE
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 - Pastel Orange
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 Pastel Green388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTELL-GREEN
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 - Pastel Green
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 Pastel Blue388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-BLUE
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 - Pastel Blue
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 Brown388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-BROWN
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 - Brown
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 Blue388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_BLUE
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 - Blue
388.800
but-mau-noi-decorite-artline
Hộp bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 Black388.800

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_BLACK-
12 × Bút màu nổi Artline Decorite EDF-1 - Black
388.800

ĐC: 220/38 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P 21, Q Bình Thạnh, TP HCM, VN

Phòng Kinh doanh
Email: kdhcm@phucma.com.vn
Tel: 0282-253-2945
Hotline: 090-638-8978

P. Thông tin: info@phucma.com.vn
Tel: 02835140805 Ext:: 101

P. Marketing: mhcm@phucma.com.vn
Tel: 02835140805 Ext: 108

P. Kế toán: vphcm@phucma.com.vn
Tel 02835140805 Ext: 103

33 Nguyễn Thị Nhung, P Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028.225.32.945
Fax: 028.225.32.945
Email: kdhcm@phucma.com.vn

Văn phòng 5B – Green Pearl, 378 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 024.38684857
Fax: 024.38.684.857
Email: vphn@phucma.com.vn

35/4 Đường Vĩnh Phú 28, Khu phố tây, Phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương
Tel: 0274.363 6982                      Fax: 0274.363 6982
Email: kdmn@phucma.com.vn

A14-15, đường số 11, Khu Nam Long, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, Cần Thơ
Tel: 0292.3846.587
Fax: 0292.3846.587

Lô 18, B2.7, Lê Hy Cát, P. Khê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Tel: 0236.3955.968
Fax: 0511.3955.968
Email: vpdn@phucma.com.vn