Showing 1–8 of 16 results

Show Product

 

Bút lông bảng Artline phố biến khắp thế giới với chất lượng vượt trội. Bút thường được sử dụng nhiều ở các văn phòng công ty lớn ở Nhật với khả năng đặc biệt.
Mực bút viết bảng Artline rất nhiều, viết được vài trăm mét trên bảng trắng. Bạn có thể bom mực dễ dàng, thậm chí có thể đảo ngòi bút lông bảng để sử dụng (vì ngòi bút sử dụng thời gian dài sẽ bị tè), giúp tiếp kiệm được chi phí.
Bút có nhiều màu, dùng trong thuyết trình, phát biểu, dạy học trở nên sinh động hơn.