Bút vẽ kính Artline sử dụng dòng mực pingment gốc nước. Bút có màu rất đẹp và phát sáng dạ quang nhẹ khi chiếu sáng.
Bút Poster Marker thường được dùng để vẽ, trang trí lên cửa kính, bảng trắng, bảng đen,… Thường được sử dụng vẽ và trang trí mùa lễ hội, trang trí menu cho quán nước, cafe, hiệu sách,..
Mực bút dễ dàng lau sạch bằng khăn ướt mà không để lại dấu vết. Cần lắc bút để mực hòa tan dung môi và nhấn ngòi bút nhiều lần để mực thấm ra ngòi bút trước khi sử dụng.

Bút vẽ kính Artline sử dụng dòng mực pingment gốc nước. Bút có màu rất đẹp và phát sáng dạ quang nhẹ khi chiếu sáng.
Bút Poster Marker thường được dùng để vẽ, trang trí lên cửa kính, bảng trắng, bảng đen,… Thường được sử dụng vẽ và trang trí mùa lễ hội, trang trí menu cho quán nước, cafe, hiệu sách,..
Mực bút dễ dàng lau sạch bằng khăn ướt mà không để lại dấu vết. Cần lắc bút để mực hòa tan dung môi và nhấn ngòi bút nhiều lần để mực thấm ra ngòi bút trước khi sử dụng.

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Black
BlackEPP-4BK58.200

Còn hàng

Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Blue
BlueEPP-4BL58.200

Còn hàng

Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Red
RedEPP-4RD58.200

Còn hàng

Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Green
GreenEPP-4GR58.200

Còn hàng

Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Brown
BrownEPP-4BR58.200

Còn hàng

Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Orange
OrangeEPP-4OR58.200

Còn hàng

Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Purple
PurpleEPP-4PUR58.200

Còn hàng

Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Yellow
YellowEPP-4YE58.200

Còn hàng

Bút vẽ kính Artline EPP-4 - White
WhiteEPP-4WH58.200

Còn hàng

Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Fluoro Yellow
Fluoro YellowEPP-4FYE58.200

Còn hàng

Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Fluoro Orange
Fluoro OrangeEPP-4FOR58.200

Còn hàng

Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Fluoro Pink
Fluoro PinkEPP-4FPI58.200

Còn hàng

Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Fluoro Green
Fluoro GreenEPP-4FGR58.200

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Fluoro Yellow698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Fluoro Yellow
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Brown698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Brown
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Blue698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Blue
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Black698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Black
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 White698.400

Hết hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - White
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Yellow698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Yellow
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Red698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Red
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Purple698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Purple
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Orange698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Orange
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Green698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Green
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Fluoro Green698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Fluoro Green
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính Artline EPP-4 Fluoro Pink698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Fluoro Pink
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính Artline EPP-4 Fluoro Orange698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Fluoro Orange
698.400

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Fluoro Yellow698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Fluoro Yellow
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Brown698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Brown
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Blue698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Blue
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Black698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Black
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 White698.400

Hết hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - White
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Yellow698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Yellow
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Red698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Red
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Purple698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Purple
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Orange698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Orange
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Green698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Green
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính EPP-4 Fluoro Green698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Fluoro Green
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính Artline EPP-4 Fluoro Pink698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Fluoro Pink
698.400
But-ve-kinh-epp4
Hộp bút vẽ kính Artline EPP-4 Fluoro Orange698.400

Còn hàng

12 × Bút vẽ kính Artline EPP-4 - Fluoro Orange
698.400

Main Menu