Bút dạ quang còn được gọi là bút highlight, bút nhớ dòng,.. Dùng để đánh dấu những quan trọng, cần phải lưu ý.
Bút dạ quang Artline có nhiều màu sắc tươi sáng, mực nhiều và nhanh khô. Đặc biệt không làm nhòe nội dung gốc, kiểu dạng dạ đa dạng phù hợp mọi lứa tuổi.
So với các hãng khác, bút highlight Artline có dạ dạng màu hơn. Vì để phù hợp với nhiều loại giấy như giấy trắng hoặc trắng ngà (như giấy note). Nếu giấy màu ngà thì bạn không thể highlight bằng bút màu vàng.
Hơn nữa, một đoạn văn bản, thì có thể dùng nhiều màu cho các từ khóa với mức độ quan trọng khác nhau. Vì vậy để dễ ghi nhớ hay chú ý các điểm trọng tâm khi chúng ta sử dụng các màu khác nhau.

 

Bút dạ quang còn được gọi là bút highlight, bút nhớ dòng,.. Dùng để đánh dấu những quan trọng, cần phải lưu ý.
Bút dạ quang Artline có nhiều màu sắc tươi sáng, mực nhiều và nhanh khô. Đặc biệt không làm nhòe nội dung gốc, kiểu dạng dạ đa dạng phù hợp mọi lứa tuổi.
So với các hãng khác, bút highlight Artline có dạ dạng màu hơn. Vì để phù hợp với nhiều loại giấy như giấy trắng hoặc trắng ngà (như giấy note). Nếu giấy màu ngà thì bạn không thể highlight bằng bút màu vàng.
Hơn nữa, một đoạn văn bản, thì có thể dùng nhiều màu cho các từ khóa với mức độ quan trọng khác nhau. Vì vậy để dễ ghi nhớ hay chú ý các điểm trọng tâm khi chúng ta sử dụng các màu khác nhau.

Main Menu

Click dấu + để mua hàng

ImageMàuSKUPriceStockBuy
but-da-quang-artline-ek-600
Fluoro RedEK-660FRD21.600

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-600
Fluoro GreenEK-660FGR21.600

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-600
Fluoro OrangeEK-660FOR21.600

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-600
Fluoro PinkEK-660FPI21.600

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-600
Fluoro YellowEK-660FYE21.600

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-600
Light BlueEK-660LBL21.600

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-600
PurpleEK-660FPUR21.600

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageMàuSKUPriceStockBuy
but-da-quang-artline-epf-600
Fluoro GreenEPF-600FGR21.600

Còn hàng

but-da-quang-artline-epf-600
Fluoro OrangeEPF-600FOR21.600

Còn hàng

but-da-quang-artline-epf-600
Fluoro PinkEPF-600FPI21.600

Còn hàng

but-da-quang-artline-epf-600
Fluoro YellowEPF-600FYE21.600

Còn hàng

but-da-quang-artline-epf-600
Light BlueEPF-600LBL21.600

Còn hàng

but-da-quang-artline-epf-600
PurpleEPF-600FPUR21.600

Còn hàng

but-da-quang-artline-epf-600
Fluoro RedEPF-600FRD21.600

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageMàuSKUPriceStockBuy
but-da-quang-artline-ek-670
Light BlueEK-670LBL32.400

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-670
Fluoro GreenEK-670FGR32.400

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-670
Fluoro OrangeEK-670FOR32.400

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-670
Fluoro PinkEK-670FPI32.400

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-670
Fluoro YellowEK-670FYE32.400

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-670
PurpleEK-670FPUR32.400

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-670
Fluoro RedEK-670FRD32.400

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageMàuSKUPriceStockBuy
but-da-quang-stix-etx-600
Fluoro GreenETX-600FGR27.600

Còn hàng

but-da-quang-stix-etx-600
Fluoro OrangeETX-600FOR27.600

Còn hàng

but-da-quang-stix-etx-600
Fluoro PinkETX-600FPI27.600

Còn hàng

but-da-quang-stix-etx-600
Fluoro YellowETX-600FYE27.600

Còn hàng

but-da-quang-stix-etx-600
Light BlueETX-600LBL27.600

Còn hàng

but-da-quang-stix-etx-600
PurpleETX-600FPUR27.600

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageMàuSKUPriceStockBuy
Bút dạ quang Artline EK-660 gam màu Pastel - Pastel Blue
Pastel BlueEK-660PBL21.600

Còn hàng

Bút dạ quang Artline EK-660 gam màu Pastel - Pastel Green
Pastel GreenEK-660PGR21.600

Hết hàng

Bút dạ quang Artline EK-660 gam màu Pastel - Pastel Grey
Pastel GreyEK-660PGRE21.600

Còn hàng

Bút dạ quang Artline EK-660 gam màu Pastel - Pastel Orange
Pastel OrangeEK-660POR21.600

Hết hàng

Bút dạ quang Artline EK-660 gam màu Pastel - Pastel Pink
Pastel PinkEK-660PPI21.600

Hết hàng

Bút dạ quang Artline EK-660 gam màu Pastel - Pastel Yellow
Pastel YellowEK-660PYE21.600

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
But-da-quang-supreme-epf-600
Hộp bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 Purple259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-epf-600
12 × Bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 - Purple
259.200
But-da-quang-supreme-epf-600
Hộp bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 Light Blue259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-epf-600
12 × Bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 - Light Blue
259.200
But-da-quang-supreme-epf-600
Hộp bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 Fluoro Red259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-epf-600
12 × Bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 - Fluoro Red
259.200
But-da-quang-supreme-epf-600
Hộp bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 Fluoro Green259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-epf-600
12 × Bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 - Fluoro Green
259.200
But-da-quang-supreme-epf-600
Hộp bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 Fluoro Pink259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-epf-600
12 × Bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 - Fluoro Pink
259.200
But-da-quang-supreme-epf-600
Hộp bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 Fluoro Orange259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-epf-600
12 × Bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 - Fluoro Orange
259.200
But-da-quang-supreme-epf-600
Hộp bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 Fluoro Yellow259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-epf-600
12 × Bút dạ quang Artline Supreme EPF-600 - Fluoro Yellow
259.200

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-da-quang-stix-etx-600
Hộp bút dạ quang lắp ráp Artline Stix ETX-600 Purple331.200

Còn hàng

but-da-quang-stix-etx-600
12 × Bút dạ quang lắp ráp Artline Stix ETX-600 - Purple
331.200
but-da-quang-stix-etx-600
Hộp bút dạ quang lắp ráp Artline Stix ETX-600 Light Blue331.200

Còn hàng

but-da-quang-stix-etx-600
12 × Bút dạ quang lắp ráp Artline Stix ETX-600 - Light Blue
331.200
but-da-quang-stix-etx-600
Hộp bút dạ quang lắp ráp Artline Stix ETX-600 Fluoro Green331.200

Còn hàng

but-da-quang-stix-etx-600
12 × Bút dạ quang lắp ráp Artline Stix ETX-600 - Fluoro Green
331.200
but-da-quang-stix-etx-600
Hộp bút dạ quang lắp ráp Artline Stix ETX-600 Fluoro Pink331.200

Còn hàng

but-da-quang-stix-etx-600
12 × Bút dạ quang lắp ráp Artline Stix ETX-600 - Fluoro Pink
331.200
but-da-quang-stix-etx-600
Hộp bút dạ quang lắp ráp Artline Stix ETX-600 Fluoro Orange331.200

Còn hàng

but-da-quang-stix-etx-600
12 × Bút dạ quang lắp ráp Artline Stix ETX-600 - Fluoro Orange
331.200
but-da-quang-stix-etx-600
Hộp bút dạ quang lắp ráp Artline Stix ETX-600 Fluoro Yellow331.200

Còn hàng

but-da-quang-stix-etx-600
12 × Bút dạ quang lắp ráp Artline Stix ETX-600 - Fluoro Yellow
331.200

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
But-da-quang-artline-ek-660
Hộp bút dạ quang Artline EK-660 Purple259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-600
12 × Bút dạ quang Artline EK-660 - Purple
259.200
But-da-quang-artline-ek-660
Hộp bút dạ quang Artline EK-660 Light Blue259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-600
12 × Bút dạ quang Artline EK-660 - Light Blue
259.200
But-da-quang-artline-ek-660
Hộp bút dạ quang Artline EK-660 Fluoro Red259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-600
12 × Bút dạ quang Artline EK-660 - Fluoro Red
259.200
But-da-quang-artline-ek-660
Hộp bút dạ quang Artline EK-660 Fluoro Green259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-600
12 × Bút dạ quang Artline EK-660 - Fluoro Green
259.200
But-da-quang-artline-ek-660
Hộp bút dạ quang Artline EK-660 Fluoro Pink259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-600
12 × Bút dạ quang Artline EK-660 - Fluoro Pink
259.200
But-da-quang-artline-ek-660
Hộp bút dạ quang Artline EK-660 Fluoro Orange259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-600
12 × Bút dạ quang Artline EK-660 - Fluoro Orange
259.200
But-da-quang-artline-ek-660
Hộp bút dạ quang Artline EK-660 Fluoro Yellow259.200

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-600
12 × Bút dạ quang Artline EK-660 - Fluoro Yellow
259.200

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
But-da-quang-mau-nuoc-artline-ek-670
Hộp bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 Purple388.800

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-670
12 × Bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 - Purple
388.800
But-da-quang-mau-nuoc-artline-ek-670
Hộp bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 Light Blue388.800

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-670
12 × Bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 - Light Blue
388.800
But-da-quang-mau-nuoc-artline-ek-670
Hộp bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 Fluoro Red388.800

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-670
12 × Bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 - Fluoro Red
388.800
But-da-quang-mau-nuoc-artline-ek-670
Hộp bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 Fluoro Green388.800

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-670
12 × Bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 - Fluoro Green
388.800
But-da-quang-mau-nuoc-artline-ek-670
Hộp bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 Fluoro Pink388.800

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-670
12 × Bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 - Fluoro Pink
388.800
But-da-quang-mau-nuoc-artline-ek-670
Hộp bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 Fluoro Orange388.800

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-670
12 × Bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 - Fluoro Orange
388.800
But-da-quang-mau-nuoc-artline-ek-670
Hộp bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 Fluoro Yellow388.800

Còn hàng

but-da-quang-artline-ek-670
12 × Bút dạ quang màu sáng Artline EK-670 - Fluoro Yellow
388.800

ĐC: 220/38 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P 21, Q Bình Thạnh, TP HCM, VN

Phòng Kinh doanh
Email: kdhcm@phucma.com.vn
Tel: 0282-253-2945
Hotline: 090-638-8978

P. Thông tin: info@phucma.com.vn
Tel: 02835140805 Ext:: 101

P. Marketing: mhcm@phucma.com.vn
Tel: 02835140805 Ext: 108

P. Kế toán: vphcm@phucma.com.vn
Tel 02835140805 Ext: 103

33 Nguyễn Thị Nhung, P Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028.225.32.945
Fax: 028.225.32.945
Email: kdhcm@phucma.com.vn

Văn phòng 5B – Green Pearl, 378 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 024.38684857
Fax: 024.38.684.857
Email: vphn@phucma.com.vn

35/4 Đường Vĩnh Phú 28, Khu phố tây, Phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương
Tel: 0274.363 6982                      Fax: 0274.363 6982
Email: kdmn@phucma.com.vn

A14-15, đường số 11, Khu Nam Long, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, Cần Thơ
Tel: 0292.3846.587
Fax: 0292.3846.587

Lô 18, B2.7, Lê Hy Cát, P. Khê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Tel: 0236.3955.968
Fax: 0511.3955.968
Email: vpdn@phucma.com.vn