Showing all 7 results

Show Product

 

Mực bút Artline có 2 loại là mực lông bảng và mực lông dầu. Hai dòng này dùng để bơm thêm mực cho bút của dòng đó. Giúp tiết kiệm được chi phí, tái sử dụng nhiều lần giúp bảo vệ môi trường.
Dòng mực lông bảng gồm ESK-50A, ESK-50A-30 dùng để thêm mực vào các dòng bút như EK-500A, EK-550A, EK-5109A.
Còn dòng mực lông dầu gồm ESK-20, ESK-20-30, ESK-20-60, ESK-3 dùng để thể mực cho bút lông dầu như EK-100, EK-90, EK-70, EK-700, EK-725. Ngoài ra, bạn có thể dùng mực lông dầu để đóng lên bao bì thực phẩm, nhựa, nilong,…
Các dòng mực bút Artline luôn đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và môi trường. Có các chứng chỉ an toàn quốc tế MSDS, RoHS.