Khác với các loại bút chì của hãng khác, bút chì Artline sử dụng các nguyên liệu Graphic Carbon cao cấp và Clay. Và thêm các phụ gia khác nhằm tăng thêm độ bền chống gãy và tăng độ đậm màu cho bút.
Bút chì gỗ Artline sử dụng gỗ đặc biệt, mềm dễ gọt và rất nhẹ.
Các dòng bút chì kim bấm thì phần quan trọng nhất chính là lõi chứa ruột chì và ngòi bút. Cần phải đạt độ chính xác tinh xảo. Và không có hiện tượng rung lắc, rơ làm mất hứng thú và dễ gãy.

Khác với các loại bút chì của hãng khác, bút chì Artline sử dụng các nguyên liệu Graphic Carbon cao cấp và Clay. Và thêm các phụ gia khác nhằm tăng thêm độ bền chống gãy và tăng độ đậm màu cho bút.
Bút chì gỗ Artline sử dụng gỗ đặc biệt, mềm dễ gọt và rất nhẹ.
Các dòng bút chì kim bấm thì phần quan trọng nhất chính là lõi chứa ruột chì và ngòi bút. Cần phải đạt độ chính xác tinh xảo. Và không có hiện tượng rung lắc, rơ làm mất hứng thú và dễ gãy.

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
EP-2B Bút chì gỗ 2b màu đậm
BlackEP-2B12.200

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
gom-tay-artline-err-12
WhiteEER-12WH11.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
gom-tay-artline-err-8
WhiteEER-8WH8.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
gom-tay-artline-err-22
WhiteEER-22WH16.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
GreenETX-7050GR60.500

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
OrangeETX-7050OR60.500

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
RedETX-7050RD60.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Blue
BlueZKC-A1/HBL91.000

Còn hàng

Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Pink
PinkZKC-A1/HPI91.000

Còn hàng

Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Green
GreenZKC-A1/HGR91.000

Hết hàng

Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Yellow
YellowZKC-A1/HYE91.000

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
BlackEK-ML-5HB30.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-22
Hộp gôm tẩy Artline EER-22 White320.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-22
20 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-22 - White
320.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-12
Hộp gôm tẩy Artline EER-12 White330.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-12
30 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-12 - White
330.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-8
Hộp gôm tẩy Artline EER-8 White340.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-8
40 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-8 - White
340.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
Hộp ruột bút chì EK-ML-5HB Black366.000

Còn hàng

ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
12 × Ruột bút chì kim Artline EK-ML-5HB - Black
366.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Red726.000

Hết hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Orange726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Orange
726.000
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Green726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Green
726.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Red726.000

Hết hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Orange726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Orange
726.000
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Green726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Green
726.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Red726.000

Hết hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Orange726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Orange
726.000
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Green726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Green
726.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
Hộp ruột bút chì EK-ML-5HB Black366.000

Còn hàng

ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
12 × Ruột bút chì kim Artline EK-ML-5HB - Black
366.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Red726.000

Hết hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Orange726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Orange
726.000
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Green726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Green
726.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-8
Hộp gôm tẩy Artline EER-8 White340.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-8
40 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-8 - White
340.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
Hộp ruột bút chì EK-ML-5HB Black366.000

Còn hàng

ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
12 × Ruột bút chì kim Artline EK-ML-5HB - Black
366.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Red726.000

Hết hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Orange726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Orange
726.000
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Green726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Green
726.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-12
Hộp gôm tẩy Artline EER-12 White330.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-12
30 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-12 - White
330.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-8
Hộp gôm tẩy Artline EER-8 White340.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-8
40 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-8 - White
340.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
Hộp ruột bút chì EK-ML-5HB Black366.000

Còn hàng

ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
12 × Ruột bút chì kim Artline EK-ML-5HB - Black
366.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Red726.000

Hết hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Orange726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Orange
726.000
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Green726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Green
726.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-22
Hộp gôm tẩy Artline EER-22 White320.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-22
20 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-22 - White
320.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-12
Hộp gôm tẩy Artline EER-12 White330.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-12
30 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-12 - White
330.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-8
Hộp gôm tẩy Artline EER-8 White340.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-8
40 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-8 - White
340.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
Hộp ruột bút chì EK-ML-5HB Black366.000

Còn hàng

ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
12 × Ruột bút chì kim Artline EK-ML-5HB - Black
366.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Red726.000

Hết hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Orange726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Orange
726.000
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Green726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Green
726.000

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
BlackEK-ML-5HB30.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-22
Hộp gôm tẩy Artline EER-22 White320.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-22
20 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-22 - White
320.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-12
Hộp gôm tẩy Artline EER-12 White330.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-12
30 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-12 - White
330.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-8
Hộp gôm tẩy Artline EER-8 White340.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-8
40 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-8 - White
340.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
Hộp ruột bút chì EK-ML-5HB Black366.000

Còn hàng

ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
12 × Ruột bút chì kim Artline EK-ML-5HB - Black
366.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Red726.000

Hết hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Orange726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Orange
726.000
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Green726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Green
726.000

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Blue
BlueZKC-A1/HBL91.000

Còn hàng

Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Pink
PinkZKC-A1/HPI91.000

Còn hàng

Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Green
GreenZKC-A1/HGR91.000

Hết hàng

Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Yellow
YellowZKC-A1/HYE91.000

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
BlackEK-ML-5HB30.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-22
Hộp gôm tẩy Artline EER-22 White320.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-22
20 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-22 - White
320.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-12
Hộp gôm tẩy Artline EER-12 White330.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-12
30 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-12 - White
330.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-8
Hộp gôm tẩy Artline EER-8 White340.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-8
40 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-8 - White
340.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
Hộp ruột bút chì EK-ML-5HB Black366.000

Còn hàng

ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
12 × Ruột bút chì kim Artline EK-ML-5HB - Black
366.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Red726.000

Hết hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Orange726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Orange
726.000
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Green726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Green
726.000

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
GreenETX-7050GR60.500

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
OrangeETX-7050OR60.500

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
RedETX-7050RD60.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Blue
BlueZKC-A1/HBL91.000

Còn hàng

Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Pink
PinkZKC-A1/HPI91.000

Còn hàng

Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Green
GreenZKC-A1/HGR91.000

Hết hàng

Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Yellow
YellowZKC-A1/HYE91.000

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
BlackEK-ML-5HB30.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-22
Hộp gôm tẩy Artline EER-22 White320.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-22
20 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-22 - White
320.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-12
Hộp gôm tẩy Artline EER-12 White330.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-12
30 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-12 - White
330.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-8
Hộp gôm tẩy Artline EER-8 White340.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-8
40 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-8 - White
340.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
Hộp ruột bút chì EK-ML-5HB Black366.000

Còn hàng

ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
12 × Ruột bút chì kim Artline EK-ML-5HB - Black
366.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Red726.000

Hết hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Orange726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Orange
726.000
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Green726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Green
726.000

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
gom-tay-artline-err-22
WhiteEER-22WH16.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
GreenETX-7050GR60.500

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
OrangeETX-7050OR60.500

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
RedETX-7050RD60.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Blue
BlueZKC-A1/HBL91.000

Còn hàng

Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Pink
PinkZKC-A1/HPI91.000

Còn hàng

Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Green
GreenZKC-A1/HGR91.000

Hết hàng

Chuốt bút chì Artline ZKC-A - Yellow
YellowZKC-A1/HYE91.000

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
BlackEK-ML-5HB30.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-22
Hộp gôm tẩy Artline EER-22 White320.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-22
20 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-22 - White
320.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-12
Hộp gôm tẩy Artline EER-12 White330.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-12
30 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-12 - White
330.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
hop-gom-tay-but-chi-artline-eer-8
Hộp gôm tẩy Artline EER-8 White340.000

Còn hàng

gom-tay-artline-err-8
40 × Gôm Tẩy Bút Chì Artline EER-8 - White
340.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
Hộp ruột bút chì EK-ML-5HB Black366.000

Còn hàng

ruot-chi-bam-artline-ek-ml-5hb
12 × Ruột bút chì kim Artline EK-ML-5HB - Black
366.000

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy

Click dấu + để mua hàng

ImageNamePriceStockBuy
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Red726.000

Hết hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Orange726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Orange
726.000
but-chi-stix-artline-etx7050
Hộp bút chì bấm lắp ráp ETX-7050 Green726.000

Còn hàng

but-chi-stix-artline-etx7050
12 × Bút chì kim lắp ráp Artline Stix ETX-7050 - Green
726.000