Dấu đóng Xstamper Quix

Công nghệ thẩm thấu giúp đóng dấu nhẹ nhàng và sắt nét

Dấu dùng để đóng trên giấy, mực chống lem nhòe khi thấm nước

Mực dấu có màu Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu đóng Xstamper Quix

Bạn chọn mẫu dấu thích hợp tùy vào số dòng hoặc số chữ, sô mà bạn muốn khắc

Nếu cần khắc hình ảnh phức tạp. Bạn chọn kích thước con dấu phù hợp. Vẽ hình cần khắc lên giấy chụp ảnh và upfile trong phần thiết kế con dấu

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix Q04 (11x25mm)

SKU: Xstamper Quix Q04 
Kích thước: 11x25mm
Giá: 150.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix Q05 (04x60mm)

SKU: Xstamper Quix Q05 
Kích thước: 04x60mm
Giá: 144.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix Q10 (11x40mm)

SKU: Xstamper Quix Q10 
Kích thước: 11x40mm
Giá: 150.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix Q11 (16x48mm)

SKU: Xstamper Quix Q11
Kích thước: 16x48mm
Giá: 198.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix Q12 (24x49mm)

SKU: Xstamper Quix Q12
Kích thước: 24x49mm
Giá: 315.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix Q13 (13x49mm)

SKU: Xstamper Quix Q13
Kích thước: 13x49mm
Giá: 220.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix Q14 (14x60mm)

SKU: Xstamper Quix Q14
Kích thước: 14x60mm
Giá: 243.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix Q16 (36x61mm)

SKU: Xstamper Quix Q16
Kích thước: 36x61mm
Giá: 407.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix Q18 (22x69mm)

SKU: Xstamper Quix Q18
Kích thước: 22x69mm
Giá: 315.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix tròn Q32 (D=14mm)

SKU: Xstamper Quix Q32
Kích thước: đường kính 14mm
Giá: 198.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix tròn Q34 (D=20mm)

SKU: Xstamper Quix Q34
Kích thước: đường kính 20mm
Giá: 259.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix tròn Q53 (D=38mm)

SKU: Xstamper Quix Q53
Kích thước: đường kính 38mm
Giá: 341.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

NHỮNG MẪU DẤU KHẮC SẴN

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix Q10 được khắc sẵn

SKU: Xstamper Quix Q10 
Kích thước: 11x40mm
Giá: 150.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix - dành cho Giáo Viên (Tiếng Anh)

SKU: Xstamper Quix Q32
Kích thước: đường kính 14mm
Giá: 198.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Dấu thẩm thấu Xstamper Quix - dành cho Giáo Viên tiểu học

SKU: Xstamper Quix Q10 
Kích thước: 11x40mm
Giá: 150.000đ (bao gồm VAT)

Dấu dùng để đóng trên giấy
Mực chống lem nhòe khi thấm nước
Màu mực: Xanh Dương, Xanh Lục, Tím, Đỏ, Đen

Main Menu