Bao gồm các sản phẩm phụ trợ công nghiệp của hãng Shachihata Nhật Bản như bút viết, mực, con dấu, mực dấu, khay mực dấu.
Bút viết Artline dùng để đánh dấu không phai lên các sản phẩm, chi tiết trong quá trình kiểm thử hoặc check.
Mực công nghiêp TAT chuyên dùng để đóng dấu không phai lên gỗ, nhựa, cao su, kim loại, vải, simili, da giày…
Con dấu Xstamper TAT Quix có nhiều loại với nhiều kích cỡ khác nhau, kèm theo mực dấu, dung môi, khay mực dấu cho công nghiệp
Dấu ghép, dấu xoay Xtensions dùng để đóng ngày sản xuất, hạng sử dụng,…
Các sản phẩm phụ trợ công nghiệp luôn đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và môi trường. Các chứng chỉ như MSDS, RoHS.

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Dung-moi-pha-loang-muc-SOL-1-32
Un-inkSOL-1-32N284.000312.400

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Mực bút lông dầu KR-ND - Black
BlackKR-NDBK59.40065.400

Còn hàng

Mực bút lông dầu KR-ND - Blue
BlueKR-NDBL59.40065.400

Còn hàng

Mực bút lông dầu KR-ND - Brown
BrownKR-NDBR59.40065.400

Còn hàng

Mực bút lông dầu KR-ND - Green
GreenKR-NDGR59.40065.400

Hết hàng

Mực bút lông dầu KR-ND - Pink
PinkKR-NDPI59.40065.400

Còn hàng

Mực bút lông dầu KR-ND - Red
RedKR-NDRD59.40065.400

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Ngòi bút lông dầu Artline K-177P - Un-ink
Un-inkK-177PUnink56.10059.400

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Bút lông dầu Artline ECO-Green EK-177 - Black
BlackEK-177BK38.50042.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Bút lông dầu Artline K-177N - Black
BlackK-177NBK38.50042.500

Còn hàng

Bút lông dầu Artline K-177N - Blue
BlueK-177NBL38.50042.500

Còn hàng

Bút lông dầu Artline K-177N - Green
GreenK-177NGR38.50042.500

Còn hàng

Bút lông dầu Artline K-177N - Pink
PinkK-177NPI38.50042.500

Còn hàng

Bút lông dầu Artline K-177N - Purple
PurpleK-177NPUR38.50042.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Mực đóng dấu không phai M-505A-1 - Black
BlackM-505N-1BK700.000770.000

Còn hàng

Mực đóng dấu không phai M-505A-1 - Blue
BlueM-505N-1BL700.000770.000

Hết hàng

Mực đóng dấu không phai M-505A-1 - Dark Brown
Dark BrownM-505N-1DBR700.000770.000

Hết hàng

Mực đóng dấu không phai M-505A-1 - Green
GreenM-505N-1GR700.000770.000

Hết hàng

Mực đóng dấu không phai M-505A-1 - White
WhiteM-505N-1WH700.000770.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Bút viết ngành điện Artline EKPR-ELFT - Black
BlackEKPR-ELFTBK32.00035.200

Còn hàng

Bút viết ngành điện Artline EKPR-ELFT - Orange
OrangeEKPR-ELFTOR32.00035.200

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Bút viết trên bê tông Artline EKPR-CRM - Black
BlackEKPR-CRMBK42.50046.800

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-son-artline-ek-400xf
BlackEK-400XFBK40.00044.000

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
BlueEK-400XFBL40.00044.000

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
BrownEK-400XFBR40.00044.000

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
GreenEK-400XFGR40.00044.000

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
Light BlueEK-400XFLBL40.00044.000

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
OrangeEK-400XFOR40.00044.000

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
PinkEK-400XFPI40.00044.000

Hết hàng

but-son-artline-ek-400xf
PurpleEK-400XFPUR40.00044.000

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
RedEK-400XFRD40.00044.000

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
WhiteEK-400XFWH40.00044.000

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
YellowEK-400XFYE40.00044.000

Còn hàng

but-son-artline-ek-400xf
Yellow GreenEK-400XFYGR40.00044.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-long-dau-artline-ek-90
BlackEK-90BK24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-90
BlueEK-90BL24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-90
BrownEK-90BR24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-90
GreenEK-90GR24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-90
Light BlueEK-90LBL24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-90
OrangeEK-90OR24.00026.400

Hết hàng

but-long-dau-artline-ek-90
PinkEK-90PI24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-90
PurpleEK-90PUR24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-90
RedEK-90RD24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-90
YellowEK-90YE24.00026.400

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
muc-long-dau-artline-esk-20
BlackESK-20BK36.00039.600

Còn hàng

muc-long-dau-artline-esk-20
BlueESK-20BL36.00039.600

Còn hàng

muc-long-dau-artline-esk-20
BrownESK-20BR36.00039.600

Còn hàng

muc-long-dau-artline-esk-20
GreenESK-20GR36.00039.600

Còn hàng

muc-long-dau-artline-esk-20
Light BlueESK-20LBL36.00039.600

Còn hàng

muc-long-dau-artline-esk-20
OrangeESK-20OR36.00039.600

Còn hàng

Mực-lông-dầu-Artline-không-phai-ESK-20-PI
PinkESK-20PI36.00039.600

Còn hàng

muc-long-dau-artline-esk-20
PurpleESK-20PUR36.00039.600

Còn hàng

muc-long-dau-artline-esk-20
RedESK-20RD36.00039.600

Còn hàng

muc-long-dau-artline-esk-20
YellowESK-20YE36.00039.600

Còn hàng

Mực lông dầu không phai Artline ESK-20 - Light Green
Light GreenESK-20LGR36.00039.600

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-long-dau-artline-ek-70
BlackEK-70BK24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-70
BlueEK-70BL24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-70
BrownEK-70BR24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-70
GreenEK-70GR24.00026.400

Hết hàng

but-long-dau-artline-ek-70
Light BlueEK-70LBL24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-70
OrangeEK-70OR24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-70
PinkEK-70PI24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-70
PurpleEK-70PUR24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-70
RedEK-70RD24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-70
YellowEK-70YE24.00026.400

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-long-dau-artline-ek-700
BlackEK-700BK24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-700
BlueEK-700BL24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-700
BrownEK-700BR24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-700
GreenEK-700GR24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-700
OrangeEK-700OR24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-700
PurpleEK-700PUR24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-700
RedEK-700RD24.00026.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-700
YellowEK-700YE24.00026.400

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-son-go-artline-ek-95
AshEK-95ASH39.00042.900

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
BeechEK-95BEE39.00042.900

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
Birch BrownEK-95BBR39.00042.900

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
BlackEK-95BK39.00042.900

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
MahoganyEK-95MAH39.00042.900

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
MapleEK-95MAP39.00042.900

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
OakEK-95OAK39.00042.900

Còn hàng

but-son-go-artline-ek-95
WalnutEK-95WAL39.00042.900

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-long-dau-artline-ek-100
BlackEK-100BK54.00059.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-100
BlueEK-100BL54.00059.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-100
GreenEK-100GR54.00059.400

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-100
RedEK-100RD54.00059.400

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Bút lông dầu marker Artline Supreme EPF-700 - Royal Blue
Royal BlueEPF-700RBL21.50023.700

Còn hàng

but-long-dau-marker-artline-epf-700
BlackEPF-700BK21.50023.700

Còn hàng

but-long-dau-marker-artline-epf-700
BlueEPF-700BL21.50023.700

Còn hàng

but-long-dau-marker-artline-epf-700
GreenEPF-700GR21.50023.700

Còn hàng

but-long-dau-marker-artline-epf-700
GreyEPF-700GRE21.50023.700

Còn hàng

but-long-dau-marker-artline-epf-700
Light BlueEPF-700LBL21.50023.700

Còn hàng

but-long-dau-marker-artline-epf-700
OrangeEPF-700OR21.50023.700

Còn hàng

Bút lông dầu marker Artline Supreme EPF-700 - Pink
PinkEPF-700PI21.50023.700

Còn hàng

but-long-dau-marker-artline-epf-700
PurpleEPF-700PUR21.50023.700

Còn hàng

Bút lông dầu marker Artline Supreme EPF-700 - Red
RedEPF-700RD21.50023.700

Còn hàng

but-long-dau-marker-artline-epf-700
YellowEPF-700YE21.50023.700

Còn hàng

but-long-dau-marker-artline-epf-700
Yellow GreenEPF-700YGR21.50023.700

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-son-artline-ek-440xf
BlackEK-440XFBK42.00046.200

Còn hàng

but-son-artline-ek-440xf
BlueEK-440XFBL42.00046.200

Còn hàng

But-son-Artline-ngoi-vua-ek-440xf
GreenEK-440XFGR42.00046.200

Còn hàng

but-son-artline-ek-440xf
RedEK-440XFRD42.00046.200

Hết hàng

but-son-artline-ek-440xf
WhiteEK-440XFWH42.00046.200

Còn hàng

But-son-Artline-ngoi-vua-ek-440xf
YellowEK-440XFYE42.00046.200

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Bút viết ngoài trời Artline EKPR-EXM - Black
BlackEKPR-EXMBK42.50046.800

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-son-artline-ek-444xf
BlackEK-444XFBK42.00046.200

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
BlueEK-444XFBL42.00046.200

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
GreenEK-444XFGR42.00046.200

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
RedEK-444XFRD42.00046.200

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
WhiteEK-444XFWH42.00046.200

Còn hàng

but-son-artline-ek-444xf
YellowEK-444XFYE42.00046.200

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-long-dau-artline-ek-725
BlackEK-725BK29.700

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-725
BlueEK-725BL27.00029.700

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-725
RedEK-725RD27.00029.700

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-725
BrownEK-725BR27.00029.700

Hết hàng

but-long-dau-artline-ek-725
GreenEK-725GR27.00029.700

Hết hàng

but-long-dau-artline-ek-725
OrangeEK-725OR27.00029.700

Hết hàng

but-long-dau-artline-ek-725
PurpleEK-725PUR27.00029.700

Còn hàng

but-long-dau-artline-ek-725
YellowEK-725YE27.00029.700

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Bút đánh dấu ngòi dài Artline EK-710 - Black
BlackEK-710BK29.00032.000

Còn hàng

Bút đánh dấu ngòi dài Artline EK-710 - Blue
BlueEK-710BL29.00032.000

Còn hàng

Bút đánh dấu ngòi dài Artline EK-710 - Red
RedEK-710RD29.00032.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Muc-long-dau-esk-20-30
BlackESK-20-30BK62.00068.200

Còn hàng

Muc-long-dau-esk-20-30
BlueESK-20-30BL62.00068.200

Còn hàng

Muc-long-dau-esk-20-30
GreenESK-20-30GR62.00068.200

Còn hàng

muc-long-dau-Artline-ESK-20-30
RedESK-20-30RD62.00068.200

Còn hàng

Muc-long-dau-esk-20-30
BrownESK-20-30BR62.00068.200

Hết hàng

Muc-long-dau-esk-20-30
OrangeESK-20-30OR62.00068.200

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
EK_50_BLACK_1
BlackEK-50BK30.80034.000

Còn hàng

EK_50_BLUE_1
BlueEK-50BL30.80034.000

Còn hàng

Bút lông dầu ngòi dẹt Artline EK-50 - Green
GreenEK-50GR30.80034.000

Còn hàng

EK_50_RED_1
RedEK-50RD30.80034.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Muc-dung-cho-dau-TAT-XQTR-20-SG-WH
WhiteXQTR-20-SG-W406.000446.600

Còn hàng

Muc-dung-cho-dau-TAT-XQTR-20-SG-GR
GreenXQTR-20-SG-G406.000446.600

Còn hàng

Muc-dung-cho-dau-TAT-XQTR-20-SG-BK
BlackXQTR-20-SG-K406.000446.600

Còn hàng

Muc-dung-cho-dau-TAT-XQTR-20-SG-BL
BlueXQTR-20-SG-BL406.000446.600

Còn hàng

muc xqtr-20-g-black
BlackXQTR-20-G-BK406.000446.600

Còn hàng

muc xqtr-20-g-blue
BlueXQTR-20-G-BL406.000446.600

Còn hàng

muc xqtr-20-g-green
GreenXQTR-20-G-GR406.000446.600

Còn hàng

muc xqtr-20-g-pur
PurpleXQTR-20-G-PU406.000446.600

Còn hàng

muc xqtr-20-g-red
RedXQTR-20-G-RD406.000446.600

Còn hàng

muc xqtr-20-g-white
WhiteXQTR-20-G-WH406.000446.600

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Bút viết bao bì thực phẩm Artline EK-770 - Black
BlackEK-770BK29.00032.000

Còn hàng

Bút viết bao bì thực phẩm Artline EK-770 - Blue
BlueEK-770BL29.00032.000

Còn hàng

Bút viết bao bì thực phẩm Artline EK-770 - Red
RedEK-770RD29.00032.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageSizeSKUPriceStockBuy
Bo-dau-chu-roi-xtensions 13pt
3.2×2.3mmEGRNS-13MB78.00085.800

Còn hàng

Bo-dau-so-roi-xtensions 16pt
4.0×3.2mmEGRNS-16MB78.00085.800

Còn hàng

Bo-dau-so-roi-xtensions 19pt
4.7×3.8mmEGRNS-19MB84.00092.400

Còn hàng

Bo-dau-so-roi-xtensions 25pt
6.2×4.8mmEGRNS-25MB134.000147.400

Còn hàng

Bo-dau-so-roi-xtensions 33pt
8.2×6.4mmEGRNS-33MB145.000159.500

Còn hàng

Bo-dau-so-roi-xtensions 48pt
11.9x9.3mmEGRNS-48MB186.000204.600

Còn hàng

Bo-dau-so-roi-xtensions 16pt
15.1x11.7mmEGRNS-60MB209.000229.900

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageTAT ColorSKUPriceStockBuy
Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-1-BK
NBKSTSG-1NBK609.000669.900

Hết hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-1-BL
NBLSTSG-1NBL609.000669.900

Hết hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-1-GR
NGRSTSG-1NGR609.000669.900

Còn hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-1-PUR
NPURSTSG-1NPUR609.000669.900

Hết hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-1-RD
NRDSTSG-1NRD609.000669.900

Hết hàng

Muc-dong-len-nhua-TAT-STSG-1-WH
NWHSTSG-1NWH609.000669.900

Hết hàng

Main Menu