Bút màu nổi của Artline được dùng để vẽ hoặc trang trí trên giấy màu tối. Bút có ưu điểm là nhiều màu với hai dòng pastel và màu nhũ lấp lánh.

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
But-mau-noi-Artline-EDF_1_BLACK-
BlackEDF-1BK34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_BLUE
BlueEDF-1BL34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-BROWN
BrownEDF-1BR34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-BLUE
Pastel BlueEDF-1PBL34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTELL-GREEN
Pastel GreenEDF-1PGR34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-ORANGE
Pastel OrangeEDF-1POR34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-PINK
Pastel PinkEDF-1PPI34.300

Hết hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_PASTEL-PURPLE
Pastel PurpleEDF-1PPU34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_RED
RedEDF-1RD34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_WHITE
WhiteEDF-1WH34.300

Còn hàng

But-Mau-Noi-Artline-EDF_1_YELLOW
YellowEDF-1YE34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDF_1_YELLOW-GREEN
Yellow GreenEDF-1YGR34.300

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
But-mau-noi-Artline-EDFM_1_BRONZE
BronzeEDFM-1BRO34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_GOLD
GoldEDFM-1GO34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-BLUE
Metallic BlueEDFM-1BL34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-GREEN
Metallic GreenEDFM-1GR34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-PINK
Metallic PinkEDFM-1PI34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-PURPLE
Metallic PurpleEDFM-1PU34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_METALLIC-RED
Metallic RedEDFM-1RD34.300

Còn hàng

But-mau-noi-Artline-EDFM_1_SILVER
SilverEDFM-1SI34.300

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-nhu-kim-tuyen-epf-790
BronzeEPF-790BRO28.000

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
GoldEPF-790GO28.000

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
Metallic BlueEPF-790MBL28.000

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
Metallic GreenEPF-790MGR28.000

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
Metallic PinkEPF-790MPI28.000

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
Metallic PurpleEPF-790MPUR28.000

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
SilverEPF-790SI28.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-bi-artline-muc-gel
BlackEGB-1700BK34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
BlueEGB-1700BL34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
Fluoro GreenEGB-1700FGR34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
Fluoro OrangeEGB-1700OR34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
Fluoro PinkEGB-1700PI34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
Fluoro YellowEGB-1700YE34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
GreenEGB-1700GR34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
Light BlueEGB-1700LBL34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
PurpleEGB-1700PUR34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
RedEGB-1700RD34.300

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-bi-nhu-artline-ek-1900
GoldEGB-1900GO36.300

Còn hàng

but-bi-nhu-muc-gel-1900
SilverEGB-1900SI36.300

Còn hàng

Main Menu