Tăm bông chứa mực dấu đóng kim loại giữ kín mực tránh bị bay hơi. Khay có 3 kích cỡ từ nhỏ đến lớn thích ứng với từng cỡ dấu đóng.

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Khay-chứ-mực-đóng-dấu-lên-kim-loại-ATMN-2
BlackATMN-2BK907.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Tam-bong-chua-muc-TAT-ATGN-BK-2
BlackATGN-2BK907.500

Còn hàng

Tam-bong-chua-muc-TAT-ATGN-BK-2
BlueATGN-2BL907.500

Hết hàng

Tam-bong-chua-muc-TAT-ATGN-GR-2
GreenATGN-2GR907.500

Hết hàng

Tam-bong-chua-muc-TAT-ATGN-BL-2
PurpleATGN-2PUR907.500

Hết hàng

Tam-bong-chua-muc-TAT-ATGN-RD-1
RedATGN-2RD907.500

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Khay-chứ-mực-đóng-dấu-lên-kim-loại-ATMN-3
BlackATMN-3BK1.104.500

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Tam-bong-chua-muc-TAT-ATMN-4
BlackATMN-4BK1.844.700

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Tam-bong-chua-muc-TAT-ATPN-4
BlackATPN-4BK1.844.700

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Tam-bong-chua-muc-TAT-ATPN-3
BlackATPN-3BK1.104.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Tam-bong-chua-muc-TAT-ATPN-2
BlackATPN-2BK907.500

Còn hàng

Main Menu