Khay chứa mực đóng dấu kim loại giúp giữ mực chống bị bay hơi. Khay có ba kích cỡ lớn, vừa và nhỏ tương thích với kích cỡ dấu đóng bề mặt vật liệu.

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Khay-chứ-mực-đóng-dấu-lên-kim-loại-ATMN-2
BlackATMN-2BK907.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Tam-bong-chua-muc-TAT-ATGN-BK-2
BlackATGN-2BK907.500

Hết hàng

Tam-bong-chua-muc-TAT-ATGN-BK-2
BlueATGN-2BL907.500

Hết hàng

Tam-bong-chua-muc-TAT-ATGN-GR-2
GreenATGN-2GR907.500

Hết hàng

Tam-bong-chua-muc-TAT-ATGN-BL-2
PurpleATGN-2PUR907.500

Hết hàng

Tam-bong-chua-muc-TAT-ATGN-RD-1
RedATGN-2RD907.500

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Khay-chứ-mực-đóng-dấu-lên-kim-loại-ATMN-3
BlackATMN-3BK1.104.500

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Tam-bong-chua-muc-TAT-ATMN-4
BlackATMN-4BK1.844.700

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Tam-bong-chua-muc-TAT-ATPN-4
BlackATPN-4BK1.844.700

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Tam-bong-chua-muc-TAT-ATPN-3
BlackATPN-3BK1.104.500

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
Tam-bong-chua-muc-TAT-ATPN-2
BlackATPN-2BK907.500

Còn hàng

Main Menu