Khắc dấu theo yêu cầu với dấu thẩm thấu của Xstamper. Đưa nội bạn muốn khắc dấu và chỉ trong vòng 5 phút bạn đã có thể sử dụng. Dấu cực kỳ sắc nét và không sợ bị lem nhòe nội dung khi gặp nước. Mực dấu có đến 5 màu.