Khắc dấu tên không lem với dấu đóng thẩm thấu của Xstamper. Khắc dấu tên, dấu logo, dấu hình ảnh… với dấu của Xstamper được làm từ mực kháng nước. Bạn không sợ nội dung và hình ảnh trong văn bản hay trang lưu niệm của bạn bị lem nhòe khi gặp nước.

Click dấu + để mua hàng

[product_table columns=” image,att:color, price, stock, add-to-cart”  show_quantity=”true” include=”169989″ column_breakpoints=”none, not-mobile, all, default, none” lightbox=”false” search_box=”false” variations=”separate” page_length=”false” reset_button=”false” filters=”false”]

Click dấu + để mua hàng

[product_table columns=” image,att:color, price, stock, add-to-cart”  show_quantity=”true” include=”169991″ column_breakpoints=”none, not-mobile, all, default, none” lightbox=”false” search_box=”false” variations=”separate” page_length=”false” reset_button=”false” filters=”false”]

Click dấu + để mua hàng

[product_table columns=” image,att:color, price, stock, add-to-cart”  show_quantity=”true” include=”169986″ column_breakpoints=”none, not-mobile, all, default, none” lightbox=”false” search_box=”false” variations=”separate” page_length=”false” reset_button=”false” filters=”false”]