Khắc dấu tên không lem với dấu đóng thẩm thấu của Xstamper. Khắc dấu tên, dấu logo, dấu hình ảnh… với dấu của Xstamper được làm từ mực kháng nước. Bạn không sợ nội dung và hình ảnh trong văn bản hay trang lưu niệm của bạn bị lem nhòe khi gặp nước.

Click dấu + để mua hàng

ImageColorPriceStockBuy
Con-dấu-Kanji-XL9
Black915.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL9
Blue915.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL9
Green915.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL9
Orange915.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL9
Purple915.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL9
Red915.000

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorPriceStockBuy
con-dau-xstamper-kanji
Purple1.292.500

Hết hàng

con-dau-xstamper-kanji
Black1.292.500

Hết hàng

con-dau-xstamper-kanji
Blue1.292.500

Hết hàng

con-dau-xstamper-kanji
Green1.292.500

Hết hàng

con-dau-xstamper-kanji
Orange1.292.500

Hết hàng

con-dau-xstamper-kanji
Red1.292.500

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorPriceStockBuy
Con-dấu-Kanji-XL8
Black830.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL8
Blue830.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL8
Green830.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL8
Orange830.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL8
Purple830.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL8
Red830.000

Hết hàng

Main Menu