Khắc dấu Logo, khắc dấu tên hay khắc nôi dụng tùy ý. Với dấu thẩm thấu của Xstamper nhanh chóng nhưng không kém phần sắc nét. Dấu thẩm thấu tiết kiệm thời gian sắc nét nội dung mà không sợ bị lem nhòe. Độ bền của dấu trên 10 năm .