Khắc dấu không lem với dấu thẩm thấu của Xstamper. Con dấu Xstamper là dấu thẩm thấu nổi tại Nhật với hàng trăm năm. Dấu cực kỳ sắc nét và đặt biệt không bị lem nhòe khi chạm nước. Khắc dấu không lem của Xstamper có nhiều kích thước nhiều hình dạng.

Click dấu + để mua hàng

ImageColorPriceStockBuy
Con-dấu-Kanji-XL9
Black915.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL9
Blue915.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL9
Green915.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL9
Orange915.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL9
Purple915.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL9
Red915.000

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorPriceStockBuy
con-dau-xstamper-kanji
Purple705.000

Hết hàng

con-dau-xstamper-kanji
Black705.000

Hết hàng

con-dau-xstamper-kanji
Blue705.000

Hết hàng

con-dau-xstamper-kanji
Green705.000

Hết hàng

con-dau-xstamper-kanji
Orange705.000

Hết hàng

con-dau-xstamper-kanji
Red705.000

Hết hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorPriceStockBuy
Con-dấu-Kanji-XL8
Black830.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL8
Blue830.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL8
Green830.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL8
Orange830.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL8
Purple830.000

Hết hàng

Con-dấu-Kanji-XL8
Red830.000

Hết hàng

Main Menu