Khắc dấu địa chỉ rõ ràng sắc nét và đặc biệt không sợ bị lem nhòe khi dính nước. Dấu được khắc nhanh chóng chỉ 5 phút đã được in xong và có thể sử dụng.