• Dấu Xoay CF-63

  ĐẶT HÀNG

  Dấu Xoay CF-63G, CF-63M và CF-63GT được sử dụng rất nhiều tại các nhà máy, dùng để đóng lô sản phẩm, ngày sản xuất và hạn sử dụng,…

  Bộ dấu xoay CF-63G dùng kiểu chữ Gothic, CF-63M dùng kiểu chữ Mincho và CF-63GT dùng cho con dấu TAT.

  • Mã sản phẩm: CF-63G, CF-63M và CF-63GT
  • Kích thước: 38.3×28.5×97.6mm và 49.4×28.5×98.1mm (CF-63GT)
  753.500841.500

Click dấu + để mua hàng

ImageMã Dấu XoaySKUPriceStockBuy
Dấu Xoay CF-63 - G
GCF-63G753.500

Còn hàng

CF-63GT
GTCF-63GT841.500

Còn hàng

Dấu Xoay CF-63 - M
MCF-63M753.500

Hết hàng

Main Menu