• Dấu Xoay CF-63

    ĐẶT HÀNG

    Dấu Xoay CF-63G và CF-63GT được sử dụng rất nhiều tại các nhà máy, dùng để đóng lô sản phẩm, ngày sản xuất và hạn sử dụng,…

    Bộ dấu xoay CF-63G dùng kiểu chữ Gothicvà CF-63GT dùng cho con dấu TAT.

    • Mã sản phẩm: CF-63G và CF-63GT
    • Kích thước: 38.3×28.5×97.6mm và 49.4×28.5×98.1mm (CF-63GT)

Click dấu + để mua hàng

[product_table columns=” image,att:ma-dau-xoay,sku, price, stock, add-to-cart”  show_quantity=”true” include=”170561″ column_breakpoints=”none, not-mobile, all,all, default, none” lightbox=”false” search_box=”false” variations=”separate” page_length=”false” reset_button=”false” filters=”false”]

Main Menu