Bút nhũ vàng chuyên được dùng viết hoặc đánh dấu lên mọi bề mặt vật liệu. Bút có nhiều dòng như dòng viết thiệp dòng đánh dấu…

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-nhu-kim-tuyen-epf-790
BronzeEPF-790BRO28.000

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
GoldEPF-790GO28.000

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
Metallic BlueEPF-790MBL28.000

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
Metallic GreenEPF-790MGR28.000

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
Metallic PinkEPF-790MPI28.000

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
Metallic PurpleEPF-790MPUR28.000

Còn hàng

but-nhu-kim-tuyen-epf-790
SilverEPF-790SI28.000

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-bi-artline-muc-gel
BlackEGB-1700BK34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
BlueEGB-1700BL34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
Fluoro GreenEGB-1700FGR34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
Fluoro OrangeEGB-1700OR34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
Fluoro PinkEGB-1700PI34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
Fluoro YellowEGB-1700YE34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
GreenEGB-1700GR34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
Light BlueEGB-1700LBL34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
PurpleEGB-1700PUR34.300

Còn hàng

but-bi-artline-muc-gel
RedEGB-1700RD34.300

Còn hàng

Click dấu + để mua hàng

ImageColorSKUPriceStockBuy
but-bi-nhu-artline-ek-1900
GoldEGB-1900GO36.300

Còn hàng

but-bi-nhu-muc-gel-1900
SilverEGB-1900SI36.300

Còn hàng

Main Menu