Bút kỹ thuật artline được dùng vẽ bản thiết kế kỹ thuật và mỹ thuật. Bút có tất cả 9 size từ 0.05mm đến 0.8mm và có 3 màu đen, xanh dương và đỏ.

Click dấu + để mua hàng

[product_table columns=” image,att:size,sku, price, stock, add-to-cart”  show_quantity=”true” include=”173993″ column_breakpoints=”none, not-mobile, all,all, default, none” lightbox=”false” search_box=”false” variations=”separate” page_length=”false” reset_button=”false” filters=”false”]

Click dấu + để mua hàng

[product_table columns=” image,att:size,sku, price, stock, add-to-cart”  show_quantity=”true” include=”176166″ column_breakpoints=”none, not-mobile, all,all, default, none” lightbox=”false” search_box=”false” variations=”separate” page_length=”false” reset_button=”false” filters=”false”]

Main Menu